Ballina – CR, 15/2/2018

No. Race Runners Time
No. Race Runners Time
CR1 CR1 – F&M MAIDEN PLATE 9 1:18pm
CR2 CR2 – C,G&E MAIDEN PLATE 12 1:53pm
CR3 CR3 – MAIDEN/CLASS 1 PLATE 13 2:28pm
CR4 CR4 – BM 55 HANDICAP 11 3:03pm
CR5 CR5 – CLASS 1 HANDICAP 15 3:38pm
CR6 CR6 – BM 56 HANDICAP 12 4:13pm
CR7 CR7 – BM 65 HANDICAP 13 4:50pm